Biz Kimiz ?

Breitegger – Develioğlu Hukuk Bürosu farklı sektörlerden yerel ve uluslararası firmalara hem hukuki danışmanlık hem uyuşmazlık çözümü hizmeti sunmakta, ticari projelerinin ve yatırımlarının her aşamasında müvekkillerine çözüm-odaklı destek vermektedir. Yetenekli ve dinamik hukukçulardan oluşan ekibimiz ile doğru, hızlı ve pratik çözümler üretmeye, bu hedefte yol alırken yerel ve uluslararası uzmanlarla işbirliği yapmaya önem vermekteyiz. Uluslararası deneyimimiz, Avrupa’dan Rusya’ya, Kazakistan ve Azerbaycan’a uzanan etkin bir ağ oluşturmamıza yardımcı olmuştur. Her şeyden önce güvenilir olmaya ve müvekkillerimizin menfaatlerini korumaya değer veriyor ve müvekkillerimize ihtiyaçlarını en kısa sürede ve uygun şekilde karşılayacak çözümler sunuyoruz.

Neden Biz ?

Kültürel ve hukuki farklılar ülkeler arası ticaret ve yatırım yapılmasını zorlaştırsa da, ekibinin uluslararası deneyimi ile yerel ve uluslararası uzmanlardan oluşan geniş ağı sayesinde, BD Hukuk müvekkillerine sadece hukuki danışmanlık sunmakla kalmamakta, Türkiye’de ticaret ve yatırım yapmalarını da kolaylaştırmaktadır. Kaliteli hukuki danışmanlığa ek olarak müvekkillerimiz için Türkiye ve yurtdışında iş yapma olanağını da sağlamaktayız. Uluslararası deneyimimize dayanan ve iş hayatının gereklerini dikkate alan yaklaşımımız sayesinde, müvekkillerimizin ihtiyaçlarına odaklı çözüm üretiyoruz.

Hukuki Destek ve Yatırım Danışmanlığı için bize ulaşın

Breitegger - Develioğlu Hukuk Bürosu

Ekibimiz

Av. Sezen Ergen Breitegger, LL.M. - Kur...

Av. Burçin Yıldırım Develioğlu, LL...


Prof. Dr. H. Murat Develioğlu - Adviso...

Faaliyet Alanları

Breitegger – Develioğlu Hukuk Bürosu müvekkillerine, tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, hukuki danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü hizmeti sunmaya gayret göstermektedir. Bu çabamız dahilinde, uzmanlık sahibi olduğumuz faaliyet alanlarımız:

Yayınlar

Les Garanties Indépendantes
Doç. Dr. H. Murat Develioğlu

Borçlar Hukuku
Doç. Dr. H. Murat Develioğlu

Takas
Doç. Dr. H. Murat Develioğlu

Bağımsız Garanti Sözleşmeleri
Doç. Dr. H. Murat Develioğlu

Daha Fazla Yükle


Austria-Turkey; Changing Roles – Sezen Ergen Breitteger, Society Magazine 2013
Geschäftsführerhaftung in einer türkischen GmbH – Sezen Ergen Breitegger, Eastlex
Turkey and Austria; A Fruitful Level of Business Relations – Sezen Ergen Breitegger, Society Magazine 2012
İsviçre Federal Mahkemesi’nin 23 Eylül 2003 tarihli Kararı Işığında Kefalet Sözleşmesi-Borca Katılma Ayrımı – H. Murat Develioğlu, Erden Kuntalp’e Armağan, İstanbul 2006
Hasılat Kirası Sözleşmesinden Doğacak Uyuşmazlıklara Uygulanacak Hükümler – H. Murat Develioğlu, Erdoğan Teziç’e Armağan, İstanbul, 2007
Haksız Fiilden Doğan Tazminat Taleplerinin Tabi Olduğu Bir Yıllık Zamanaşımı Sürelerinin Başlangıcı – H. Murat Develioğlu, Rona Serozan’a Armağan, İstanbul 2010
6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu’nun ‘Taksitle Satım’ Sözleşmesi ile İlgili Getirdiği Değişiklikler – H. Murat Develioğlu, Legal Hukuk Dergisi, 2011
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Yer Alan ‘Ön Ödemeli Taksitle Satım Sözleşmesi’ ile İlgili İsviçre Öğretisi’nde Yapılan Bazı Açıklamalar ve Bu Açıklamaların Türk – Hukuku Açısından Kısaca Değerlendirilmesi – H. Murat Develioğlu, Kazancı
CISG’nin Sözleşmelerin Konusu ve Niteliği Bakımından Uygulama Alanı – H. Murat Develioğlu, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013/1
Compensation en droit privé turc – H. Murat Develioğlu, Revue Internationale du Droit Comparé, 2013, no. 1
Rupture d’égalité entre hommes et femmes autour de la question du nom de famille en Turquie – H. Murat Develioğlu, Revue Internationale du Droit Comparé, 2013, no. 4
Anonim Ortaklıklarda Şirket İçi Uyuşmazlıkların Milletlerarası Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi – Burçin Yıldırım Develioğlu, Yükseklisans Tezi
Arbitration of Intra-Corporate Disputes – Burçin Yıldırım Develioğlu, LL.M Thesis
– Patentability of Human Genes, A New Commodity for Business? A Comparison of Eu an Turkey’s Legal Framework – Sezen Ergen Breitegger, LL.M. Thesis

Memoranda

COVID-19 Pandemisi’nin Mücbir Sebep Oluşturup Oluşturmadığının Ve Sözleşmeler Hukuku Açısından Sonuçlarının Değerlendirilmesi

2015 yılında Türkiye'de gerçekleştirilen birleşme ve devralmaların toplam işlem bedeli 16 milyar doları aştı.

7 Nisan 2016 tarihinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

ÖTZ Avusturya-Türk İşbirliği Derneği Tahkim Paneli: 11 Mart'ta İstanbul Conrad Otel'de gerçekleşen Tahkim Paneli'ne ekibimiz de konuşmacı olarak katıldı.

İletişim

Breitegger-Develioğlu Hukuk Bürosu
Levent Loft 1, Büyükdere Cad. No:201 D:6
34394 Levent, Istanbul – Türkiye
Tel: 00 90 212 982 79 60
Faks: 00 90 850 522 34 03
info@bd-lawyers.com